Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2013

lolaszek
21:06
lolaszek
21:06
5485 43be 390
brzmi jeszcze lepiej niż ''kocham Cię''.
lolaszek
21:05
7104 3e91 390
next to the white rabbit......
lolaszek
21:05
Potrafiliście siedzieć przez dziesięć godzin, patrzeć na siebie i w pewnym momencie bez słów, pomiędzy wami, w powietrzu pojawiały się piktogramy, obrazki, od zdań, które chcieliście sobie powiedzieć puchł język. Rysowaliście waszą rozmowę palcami w powietrzu. Niektórzy ludzie nie mają tego nawet po kwasie. 
— nic dodać, nic ująć. ŻULCZYK
lolaszek
21:05
lolaszek
21:05
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich
— Andrzej Sapkowski - "Krew elfów"
lolaszek
21:02
1038 f060 390
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viawerqq werqq
lolaszek
21:02
3446 f3d9 390
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viawerqq werqq
21:02
7891 bdfd 390
Reposted fromanananana anananana viaskynetpizza skynetpizza
lolaszek
21:02
Rozmawiamy o tym, że wszystko jest bez sensu, nic nie znaczymy i że wszyscy naokoło patrzą na nas jak na szaleńców. Połączył nas wspólny smutek. 
— mistrz ŻULCZYK
21:02
4037 5278 390
Reposted fromanananana anananana viaskynetpizza skynetpizza
lolaszek
21:02
lolaszek
21:01
lolaszek
21:01
najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
— veriolla.moblo.pl
lolaszek
21:01
7478 b00e 390
lolaszek
21:00
8006 7e26 390
<3 
lolaszek
21:00
7554 4b4f 390
lolaszek
21:00
7495 2060 390
lolaszek
21:00
Zupa jest dla ludzi niezrozumianych.
— R.
lolaszek
20:59
Geil.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl